Voor een reanimatietraining gegeven door professionals uit de acute hulpverlening
Home
Over de Stichting
Cursusdata
Cursuslocaties 
Reanimatie en AED cursus
AED Advies / Huur
Onderhoudscontract AED
Contact
Inschrijven cursus
Kostenoverzicht
HartslagNu
Partnerlinks
Nieuws
Foto's cursussen
Klachtenprocedure
Ervaringen cursisten
Vergoeding cursus
Projecten & Sponsoring
Privacy
News & Updates & UPDATES
 

Projecten

Wij zijn als Stichting bezig met een groot project in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Doel van dit project is om een hartveilige 6-minuten zone te creren in zoveel mogelijk wijken in deze gemeente. Meer info? Klik op de button.

Project HartVeilig Leidschendam-Voorburg


Hartveilige 6-minutenzone
In een 6-minutenzone is hulp bij een hartstilstand geregeld, in ieder geval binnen 6 minuten. Dat wil dus zeggen dat er in die zone de reanimatie van het slachtoffer binnen 6 minuten gestart is. 

Een goede 6-minutenzone moet voldoen aan:

-> Voldoende beschikbare AED's (liefst 24/7)
-> Voldoende burgerhulpverleners die oproepbaar zijn, zodat zij direct naar het adres van het slachtoffer gaan en de reanimatie starten
-> Adequaat werkend burgerhulpverleningssysteem

Hoe werkt het
Door het geven van reanimatie en AED cursussen behalen we de eerste en meest belangrijkste schakel voor een 6-minutenzone: een burger die kan reanimeren en de AED kan bedienen. Het cursusgeld wat wij ontvangen stellen wij beschikbaar om AED's en AED-buitenkasten aan te schaffen en te onderhouden. Uiteraard zal niet elke euro van het verkregen cursusgeld hieraan kunnen worden besteed. Wij maken ook kosten om de cursus te kunnen geven, denk aan zaalhuur, onderhoud en aanschaf van apparatuur, verbruik van materialen, etcetera. 


Een ander belangrijk punt is dat er een adequaat functionerend burgerhulpverleningssysteem actief is. Dit is in de regio Haaglanden geregeld door door het burgerhulpverleningssysteem Hartveilig Wonen. Dit systeem is sinds 2013 actief en werkt goed.

Onze taak ligt vooral bij het opleiden van zoveel mogelijk burgers en het beschikbaar stellen van 24/7 beschikbare AED's.


Giften en Sponsoring
Voor het uitvoeren van deze projecten is de stichting afhankelijk van giften. Zonder deze giften kunnen wij de projecten niet uitvoeren en slagen wij er niet in onze doelstellingen te behalen: zoveel mogelijk hartveilige 6-minuten zones creren om de overlevingskans na een hartstilstand te vergroten.

U kunt onze stichting op 2 manieren sponsoren:

-> Financieel
-> Facilitair

Denk bij facilitair aan het beschikbaar stellen van AED's, AED kasten, ruimte om een reanimatietraining te geven, publicatie ruimte in uw krant / magazine / website, etc.

Heeft u vragen over uw mogelijkheden tot sponsoring, neem vrijblijvend contact op met de voorzitter van onze stichting, Wouter Verbeek. Bereikbaar op 06-12299701 of stuur een mail naar info@rlt-nederland.nl
 

Indien u een gift over wilt maken, dan kunt u dit doen op rekeningnummer 
NL07 INGB 0005 2261 57 t.n.v. Stg. Reanimatie - Levensreddende Technieken NED.
Hiermee geeft u onze maatschappelijk betrokken projecten een positieve impuls.


Wij zijn als stichting door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Uw giften zijn dus aftrekbaar! 

Alvast hartelijk dank voor uw ondersteuning!


Klik op een van onderstaande buttons om naar de pagina van het project te gaan.

                

RLT-Nederland.nl is gemaakt i.s.m wiehelptmijverder.nl  Copyright (c)2012 Stichting Reanimatie & Levensreddende Technieken / Stichting RLT-Nederland