Voor een reanimatietraining gegeven door professionals uit de acute hulpverlening
Home
Over de Stichting
Cursusdata
Cursuslocaties 
Reanimatie en AED cursus
AED Advies / Huur
Onderhoudscontract AED
Contact
Inschrijven cursus
Kostenoverzicht
HartslagNu
Partnerlinks
Nieuws
Foto's cursussen
Klachtenprocedure
Ervaringen cursisten
Vergoeding cursus
Projecten & Sponsoring
Privacy
News & Updates & UPDATES
 

Project HartVeilig Leidschendam-Voorburg

Project HartVeilig Leidschendam-Voorburg
                                                     

Doel

Het doel van dit project is om de gemeente Leidschendam-Voorburg hartveilig te krijgen. Met hartveilig bedoelen we dat binnen de gemeente de reanimatie van een slachtoffer binnen 6 minuten begint. Daarnaast moet ook een AED zo snel mogelijk ter plaatse zijn. 

Plan
Het burgerhulpverleningssysteem Hartveilig Wonen werkt inmiddels naar behoren. Via dit systeem worden burgers opgeroepen om bij een reanimatie naar het adres van het slachtoffer te gaan en de reanimatie te starten. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hartveiligwonen.nl
Het systeem valt of staat uiteraard met burgers die zich daarvoor aanmelden en AED's die ingezet kunnen worden. Hier zorgen wij voor, door:


- Opleiden burgers
Sinds 2009 trainen wij via het Rode Kruis Voorburg de inwoners van deze gemeente. Inmiddels zijn ruim 700 burgers getraind in de reanimatievaardigheid en kunnen zij de AED -bedienen. Dit continueren wij uiteraard, hoe meer mensen het kunnen, hoe beter.

- Werving AED's
Om de kans van overleving na een hartstilstand te vergroten, dient zo snel mogelijk een schok gegeven te worden. Dit kan via een AED (automatische externe defibrillator). Wij hebben binnen de gemeente reeds 6 AED's kunnen aanmelden voor het burgerhulpverleningssysteem Hartveilig Wonen. Echter, dit zijn particuliere AED's van bedrijven en zijn niet 24/7 beschikbaar. Immers, als de winkel dicht is, kan men niet bij de AED.
Daarom zijn wij een project gestart binnen de gemeente om de AED's in buitenkasten te krijgen. Hiervoor is geld nodig, gezien de prijs van een standaard buitenkast rond de €1100,- euro ligt. Door intensieve onderhandelingen met de fabrikant kunnen wij de kasten tegen een fors gereduceerd tarief aanschaffen.
Met onze stichting verwerven we geld door middel van het geven van de reanimatiecursus. Daarnaast zijn wij continu op zoek naar sponsoren om het geld bijeen te krijgen.

Uw hulp
Wij hebben alle hulp en ondersteuning nodig waar mogelijk. Alleen met voldoende financiele middelen en vrijwilligers kunnen wij dit doel bereiken. Helpen kan al door u aan te melden voor een reanimatiecursus. Wilt u ons liever financieel steunen, of wilt u uw AED beschikbaar stellen, wij zijn overal blij mee.
Kijk op de pagina projecten & sponsoring hoe u ons kan helpen. 

Eerste succes
Het eerste succes hebben wij al geboekt. Op woensdag 9 juli 2014 is de eerste 24/7 beschikbare AED in Voorburg officieel geopend.
 

RLT-Nederland.nl is gemaakt i.s.m wiehelptmijverder.nl  Copyright (c)2012 Stichting Reanimatie & Levensreddende Technieken / Stichting RLT-Nederland