Hartveilig Wonen gestart in Haaglanden

29 dec 2012

Regio Haaglanden kiest voor Hartveilig wonen

RAV Haaglanden ziet het als haar taak om haar omgeving Hartveilig te maken. Met Hartveilig wonen verbetert de acute zorg door de uitrol van een krachtig reanimatienetwerk van vrijwilligers en Automatische Externe Defibrillators (AED’s). Dit netwerk biedt acute hulp in geval van een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Met Hartveilig wonen kiest de regio een nieuw platform dat regiobreed wordt uitgerold. het biedt de inwoners als het ware ‘zorg aan huis’. Bij calamiteiten wordt snel hulp geboden.

 

Alarmering 

Zo is het mogelijk om op meerdere manieren vrijwilligers te alarmeren. De oproep vindt via een sms-bericht of via een notificatie op smartphones of tablets plaats. Vrijwilligers kunnen de ‘hartveilig wonen  App” downloaden, zodat hun bereikbaarheid sterk wordt vergroot. Vrijwilligers die de regio bezoeken en de App activeren, kunnen dan ook bij de calamiteit worden opgeroepen. Dit is een sterke aanvulling op het regionale netwerk.

Maatwerk

Gemeenten die de acute zorg voor haar inwoners willen verbeteren, wordt projectmatige aanpak geboden. Dit betekent maatwerk voor deze gemeenten. Er wordt volop aan de lokale wensen en behoeften invulling van de georganiseerde burenhulp tegemoet gekomen.

Winst

RAV Haaglanden ziet kansen voor gezondheidswinst door snelle inzet van het vrijwilligersnetwerk bij een circulatiestilstand. Het aantal sterfgevallen kan daardoor sterk verminderd worden. Daarvoor is een verdere uitbreiding van het huidige vrijwilligersbestand noodzakelijk. Voor belangstellende inwoners van deelnemende gemeenten worden informatiebijeekomsten georganiseerd. Daarnaast worden de contacten met de gemeenten verstrekt, zodat een platform ontstaat waar vrijwilligers, gemeente en Hartveilig wonen elkaar ontmoeten.

Aanmelden

Iedereen die kan reanimeren of bereid is een cursus reanimeren en AED-gebruik te volgen, wordt uitgenodigd zich aan te melden als vrijwilliger. Hoe groter het aantal vrijwilligers, hoe ‘Hartveiliger’ de regio Haaglanden is. Ook partculieren of bedrijven die over een AED beschikken, kunnen deze binnen het project aanmelden.

Vrijwilligers die momenteel al staan ingeschreven, hoeven zich niet opnieuw te registreren. Zij worden per 1-12-2012 vanuit het nieuwe platform gealrmeerd.