Over de Stichting

Naast onze full-time baan in het ziekenhuis als Intensive Care verpleegkundigen zijn wij begin 2011 begonnen met deze stichting. Wij geven reanimatie & AED cursussen voor iedereen! Wij geven geen EHBO cursussen.

Doel

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen de reanimatievaardigheid bij te brengen. De grootste drijfveer is het feit dat de overlevingskans behoorlijk kan toenemen als men direct begint met de reanimatie.

Beleid

Wij ontvangen inkomsten uit de gegeven trainingen. Deze inkomsten gebruiken wij voor de huur van de locatie waar wij de training geven. Ook onderhouden wij ons audiovisueel materiaal hiervan (denk aan laptop, beamer, projectiescherm) en onze oefen AED’s en oefenpoppen. Het geld wat overblijft besteden wij aan werving van meer mensen om een reanimatiecursus te volgen. Onze instructeurs krijgen per cursus een kleine onkostenvergoeding van €50,-.
Tevens gebruiken wij onze inkomsten om ervoor te zorgen dat er publiek toegankelijke AED’s worden opgehangen. Denk aan de aanschaf van een AED en de aanschaf van de buitenkast. Op die manier dragen wij ons steentje bij om zo veel mogelijk beschikbare AED’s te hebben, zodat de levensreddende schok zo snel mogelijk aan de patient gegeven kan worden. Dit doen wij vooral in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het plaatsen van 1 AED kost totaal ongeveer 2500 euro. Hiervoor zijn wij altijd op zoek naar personen of bedrijven die een financiele bijdrage kunnen leveren.

Professionaliteit

Tijdens ons werk op de IC komen wij regelmatig in aanraking met slachtoffers van een hartstilstand die door omstanders, buiten op straat, gereanimeerd zijn. Niets is frustrerender voor ons om te horen dat niemand iets deed totdat de politie of ambulance ter plaatse was. Door niets te doen gaat zeer kostbare tijd verloren en heeft het slachtoffer veel minder kans op een goede overleving. Omdat dit helaas regelmatig het geval is, willen wij ons steentje bijdragen door zoveel mogelijk mensen op te leiden.

Wij geven al enkele jaren reanimatiecursus zowel in het ziekenhuis als buiten het ziekenhuis. Hierdoor beschikken wij over voldoende didactische vaardigheden.
Omdat wij regelmatig in het echt reanimeren, kunnen wij u de reanimatievaardigheid als geen ander aanleren.

Het is immers een behoorlijk verschil of u het aangeleerd krijgt van iemand die het zelf ook uit een boekje heeft geleerd, of door iemand die hiervoor is opgeleid en het regelmatig uitvoert.

 

Financieel overzicht

Interese in ons financieel overzicht? U kan deze per email opvragen.

De stichting RLT-Nederland heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Beleidsplan

Inleiding

De stichting is begin 2011 opgericht. Er is een samenwerkingsverband met de Nederlandse Hartstichting, waardoor de stichting Reanimatiepartner van hen is. Wouter Verbeek en Edward Lubbers zijn beide Intensive Care verpleegkundigen en geven al jaren reanimatie en AED trainingen in het ziekenhuis. Inmiddels zijn zij deze stichting begonnen om ook aan burgers deze officieel erkende trainingen te geven. Gedurende het bestaan zijn er allerlei werkzaamheden naast de ‘reguliere reanimatietrainingen’ gestart, zoals kinderreanimatie en EHBO trainingen, maar ook de coördinatie en implementatie van een AED op een locatie, teneinde een hartveilige 6-minuten zone te creëren. De cursussen worden in de gemeenten Leidschendam, Voorburg, Den Haag, Nootdorp, Pijnacker en Rijswijk gegeven. Door de cursus lokaal aan te bieden voorziet de stichting in de behoefte om dicht bij huis een cursus te kunnen volgen.

Instructeurs

Al onze instructeurs zijn NRR gecertificeerd BLS/AED en PBLS instructeur. Een instructeur kandidaat wordt altijd begeleid door een BLS/AED full instructeur. Er worden regelmatig BLS/AED trainingen georganiseerd waarvoor iedereen zich kan inschrijven. Tevens richt de stichting zich op het geven van trainingen aan (sport) verenigingen en middelbare scholieren. Dit laatste in het kader van het project van de Hartstichting om reanimatieonderwijs op middelbare scholen in het lespakket te krijgen.

Al onze instructeurs geven op vrijwillige basis les en kunnen hiervoor alleen een vrijwilligers vergoeding krijgen. Ook stellen wij hen in staat om hun diploma geldig te houden door (indien nodig) bijscholing te bekostigen.

Strategie

De stichting heeft als hoofddoel het organiseren van cursussen op het gebied van reanimatie, gebruik van de automatische externe defibrillator (AED) en andere levensreddende handelingen. Daarnaast heeft de stichting zich in 2014 als doel gesteld om zoveel mogelijk burgerhulpverleners te werven voor deelname aan het burgerhulpverleningssysteem HartslagNu. Inherent hieraan spant de stichting zich in om zoveel mogelijk 24/7 beschikbare AED’s te realiseren. In 2014 is de start gemaakt van het AED-project in de gemeente Leidschendam-Voorburg.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Financiële middelen

De stichting verwerft inkomsten uit de gegeven trainingen. Deze inkomsten worden vooral gebruikt voor de huur van de locatie waar de training wordt geven. Ook bekostigd de stichting het onderhoud aan audiovisueel materiaal (denk aan laptop, beamer, projectiescherm) en de AED trainers en oefenpoppen. Het geld wat overblijft wordt besteedt aan werving van meer mensen om een reanimatiecursus te volgen. Tevens worden de inkomsten gebruikt om ervoor te zorgen dat er publieke toegankelijke AED’s worden gerealiseerd in het straatbeeld. Denk aan de aanschaf van een AED en de aanschaf van de buitenkast. Op die manier draagt de stichting haar steentje bij om zo veel mogelijk beschikbare AED’s te hebben, zodat de levensreddende schok zo snel mogelijk aan het slachtoffer gegeven kan worden. In 2014 is gestart in de gemeente Leidschendam-Voorburg, waarbij de eerste 24/7 beschikbare AED in Voorburg is gerealiseerd. Zeven jaar later, in 2021, zijn meer dan 70 AED’s (allen 24/7 beschikbaar) geplaatst waardoor in de gemeente Leidschendam-Voorburg een adequate dekking van AED’s gerealiseerd is.

Professionaliteit

Alle instructeurs zijn werkzaam als gespecialiseerd verpleegkundige in een ziekenhuis. Door deze functie komen zij regelmatig in aanraking met slachtoffers van een hartstilstand die door omstanders, buiten op straat, gereanimeerd zijn. Hierdoor beschikken zij over een adequate vaardigheid van het uitvoeren van reanimatie en weten zij als geen ander hoe een dergelijke ervaring is. Al onze instructeurs geven al enkele jaren reanimatiecursus zowel in het ziekenhuis als buiten het ziekenhuis. Hierdoor beschikken zij over voldoende didactische vaardigheden.

Beloningsbeleid

De bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuurders kan geen presentiegeld worden toegekend. De door bestuurders gemaakte onkosten worden vergoed. Instructeurs krijgen per cursus een onkostenvergoeding van € 50,-.

Activiteiten

De Stichting wil bijdragen aan de verspreiding van kennis en kunde op het gebied van reanimatie en andere levensreddende handelingen. Het zo laag mogelijk houden van de cursusprijs en het aanbieden van cursussen in de directe omgeving van de cursisten helpen daarbij. De cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad. Door deze richtlijn aan te houden wordt de cursus volgens een logische, eenduidige methodiek gegeven waardoor een verdieping van de lesstof, didactische kennis en goede informatie over materiaal(gebruik) kan leiden tot hogere kwaliteit van de reanimatiecursus.

Verder worden er meerdere keren per jaar een informatiebijeenkomst gehouden voor iedereen die daar heen wil komen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt vooral het belang en werking van het burgerhulpverleningssysteem gepresenteerd. Ook voor het AED-project in de gemeente Leidschendam-Voorburg worden informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Een adequate instructie op het gebied van reanimatie en de AED kan volgens de stichting alleen gegeven worden door instructeurs die door de Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerd zijn. Daarbij komt dat de stichting eigenlijk alleen werkt met gespecialiseerd verpleegkundigen die werkzaam zijn in het ziekenhuis op een acute zorg afdeling (Intensive Care, Hartbewaking, Spoedeisende Hulp). Dit omdat zij veel in aanraking komen met reanimaties en daar ook in gespecialiseerd zijn. De kennisoverdracht is veel realistischer dan wanneer de cursus gegeven wordt door een instructeur die het zelf ook uit een boekje heeft geleerd en nog nooit een echte reanimatie heeft meegemaakt. Dit laatste is een essentieel punt waardoor de stichting zich onderscheidt van andere instituten. De stichting laat dus alleen cursussen verzorgen door NRR-gecertificeerde instructeurs die daarnaast gespecialiseerd verpleegkundige zijn.

 

Alle
AED's
snel in
beeld