Project 2266 Hartveilig van start

25 mrt 2015

Wij zijn gestart met het project om ’t Hert, De Zwaan, De Star en Oostvlietweg hartveilig te maken.
Vandaag is in deze straten de informatiebrief verspreid. We verwachten dat veel buurtbewoners mee zullen doen!
Project

Ons doel is om een 24/7 beschikbare AED in onze wijk te plaatsen. Hiermee is in één klap de hele wijk gedekt waardoor binnen zes minuten de AED ingezet kan worden. Een AED (automatische externe defibrillator) is een apparaat dat met een elektrische schok het hart in een normaal hartritme kan brengen bij een hartstilstand. Hoe eerder deze schok gegeven kan worden, hoe groter de kans dat dit lukt. Deze kans neemt namelijk met ongeveer 10% per minuut af, dus hoe eerder hoe beter. De Hartstichting stelt dat binnen zes minuten iemand gereanimeerd moet worden en aangesloten moet zijn op een AED voor de hoogste kans op overleven.

Met z’n allen

Als alle huishoudens van deze straten eenmalig 1,70 bijdraagt, dan is de AED en kast gerealiseerd en is de wijk een hartveilige 6-minutenzone.

Naast de implementatie van een AED gaan wij ook, tegen gereduceerd tarief, reanimatiecursussen aanbieden voor de wijkbewoners.