Servicecontract AED

In principe heeft een AED geen onderhoud nodig. De AED test zichzelf meerdere keren per dag. Faalt een zelftest, dan zal de AED dat aangeven via een auditief en/of visueel alarm. Echter, in de afgelopen jaren is gebleken dat er veel AED’s niet inzetbaar zijn omdat de batterij leeg is of doordat elektroden uitgedroogd zijn. Dat komt vooral omdat men de houdbaarheidsdatum van elektroden en batterij niet goed bijhoudt.

In 2021 was dit bij 20% van alle gecontroleerde AED’s het geval.

Voor uw gemak kan u gebruik maken van deze service. Met het afsluiten van een servicecontract heeft u geen omkijken meer naar het onderhoud van uw AED. Wij zorgen ervoor dat de elektroden, batterij en accu op het juiste moment vervangen worden.

Wij hebben twee soorten servicecontracten.

Basis service

De basis service betekent dat u voor weinig kosten verzekerd bent van een goed functionerende AED, u heeft in feite geen omkijken meer naar uw apparatuur. Wij houden namelijk voor u bij wanneer de AED  een nieuwe batterij of elektroden nodig heeft. Wij komen dit dan bij u op locatie vervangen. U betaald alleen de materiaalkosten.

Wij zijn voor technische support en ondersteuning 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar. Tevens ontvangt u van ons actuele informatie over bijvoorbeeld software-updates van uw AED. Deze updates worden kosteloos geïnstalleerd op uw AED.

Storing

Bij storing van de AED kunt u dit 24 uur per dag aan ons doorgeven. Wij komen binnen 72 uur de AED kosteloos controleren. Mocht er iets vervangen moeten worden, dan wordt dat direct uitgevoerd. U betaald alleen de kosten van het te vervangen onderdeel. Indien wij de storing niet direct ter plaatse kunnen oplossen, nemen we de AED mee en sturen het, indien nodig, op naar de fabrikant. De verzendkosten en kosten die de fabrikant rekent zijn voor uw eigen rekening.

Wij laten wel kosteloos een leentoestel achter, zodat uw locatie altijd verzekerd is van de aanwezigheid van een AED. Dit omdat wij het belang van een on-site AED boven extra financiële winst stellen.

Inzet

Wanneer u een inzet gehad heeft met uw AED, dan kunt u dat ook 24 uur per dag aan ons doorgeven. Wij komen binnen 72 uur de AED controleren en indien wenselijk softwaretechnisch uitlezen. Wij maken de AED weer inzetklaar. U betaald alleen de materialen die vervangen worden.

Er zal dan een afspraak met u gemaakt worden om de reanimatie en AED-inzet met de hulpverleners door te spreken, indien daar behoefte aan is. Dit gesprek is kosteloos.

Het standaard serviceniveau adviseren wij voor particulieren en het midden- en kleinbedrijf.        
 

Kosten: € 50,- per AED per jaar.

All-in service

Onze all-in service houdt in dat wij jaarlijks langs komen om de AED te inspecteren. Hierbij wordt gelet op het uiterlijk en de eventuele ophanging/bevestiging van de AED. Aandachtspunten zijn onder andere de houdbaarheid van de elektroden en de capaciteit van de accu’s/batterijen. Er wordt een functionele test uitgevoerd ter controle op goede werking van de AED. Hierbij wordt er een energie opbrengst test uitgevoerd om te meten of de AED ook de energie afgeeft die ingesteld staat. Mocht er nieuwe software beschikbaar zijn, bijvoorbeeld in verband met nieuwe reanimatie richtlijnen, dan wordt deze software tijdens het servicebezoek geïnstalleerd.

U kunt ons voor technische support en ondersteuning 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereiken.

Wij registreren hierbij alle gegevens van uw apparatuur en adviseren en herinneren u op het gebied van onderhoud, vervangingsmomenten van elektroden en batterijen en aanverwante zaken.

Storing

Bij een storing van de AED kunt u deze storing 24 uur per dag aan ons doorgeven. Wij komen binnen 72 uur de AED kosteloos controleren. Mocht er iets vervangen moeten worden, dan wordt dat direct vervangen. Dit brengt geen extra kosten met zich mee. Indien wij de storing niet direct ter plaatse kunnen oplossen, nemen we de AED mee. Alle kosten die gemoeid zijn met het in orde maken van de AED, bijvoorbeeld kosten van de fabrikant, zit hierbij inbegrepen. Wij laten kosteloos een leentoestel achter, zodat uw locatie altijd verzekerd is van de aanwezigheid van een AED.

Inzet

Wanneer u een inzet gehad heeft met uw AED, dan kunt u dit ook 24 uur per dag aan ons doorgeven. Er zal dan een afspraak met u gemaakt worden om de AED uit te lezen en de inzet met u door te spreken. Ook hierbij geldt dat eventuele benodigde batterij en elektroden door ons worden vervangen. U hoeft hiervoor niets extra te betalen. Wij komen het kosteloos op uw locatie in orde maken.

Het all-in serviceniveau adviseren wij voor grotere organisaties, grote winkelcentra, ISO – gecertificeerde bedrijven (i.v.m. het jaarlijkse onderhoudsprotocol) en overheidsinstellingen.
 

Kosten: € 115,- per AED per jaar.

AED Verzekering

Hoewel diefstal van een AED niet zo heel veel voorkomt, kunnen de gevolgen groot zijn. Via ons kunt u uw AED verzekeren tegen diefstal. Deze verzekering is niet gebaseerd op een financiële vergoeding na diefstal, maar vergoeding in natura.

Kosten 

Bij Stichting RLT-Nederland kunt u uw AED verzekeren tegen onverwachtse kosten door diefstal. De kosten van de AED verzekering zijn € 59,- per jaar. De AED verzekering kan worden afgesloten in combinatie met het Basis of All-in Servicecontract. 

Dekking 

De verzekering geeft dekking tegen diefstal van uw AED voor zover dit niet onder de inboedelverzekering valt. Na inzage van (een kopie van) het proces verbaal zal tot uitkering over worden gegaan.

Vergoeding 

Wanneer de AED tot 4 jaar oud is, krijgt u een nieuwe gelijkwaardige AED toegestuurd bij diefstal. We streven ernaar het zelfde type terug te plaatsen. Indien deze AED niet leverbaar is, krijgt u een AED van vergelijkbare waarde. In het 4e levensjaar van de AED krijgt u 80% van de nieuwwaarde vergoed, in het 5e levensjaar 60%. Een AED van 5 jaar of ouder wordt voor 50% vergoed. Indien de aankoopdatum niet te bewijzen is, is de vergoeding 50%.

Leeftijd AED 

0 jaar

1 jaar

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar
en ouder

Vergoeding

100%

100%

100%

100%

80%

60%

50%

 
Looptijd 

De looptijd van de verzekering is 1 jaar. Na dit jaar wordt de verzekering verlengt met opnieuw een jaar. De verzekering is per maand opzegbaar. De duur van deze verzekering is onbeperkt, dus u kunt ook uw oudere AED verzekeren. 

Dekking en beveiliging 

Diefstal is verzekerd wanneer de AED in huis, bedrijf of afgesloten appartementen complex is geplaatst voor zover dat niet gedekt is door de inboedelverzekering. AED’s die buiten hangen dienen in een wandkast te zijn opgehangen. AED’s in een kast zonder slot kunnen ook worden verzekerd. Hiervoor geldt een eigen risico van €€ 250,-. In alle andere gevallen is er geen eigen risico.

De procedure

Bij beschadiging of diefstal van uw AED kunt u bij de politie aangifte doen. Een kopie of scan van het proces verbaal stuurt u vervolgens op naar ons en wij gaan over tot uitkering.

Aanvragen

U kunt de AED verzekering alleen afsluiten in combinatie met een Basis of All-in Servicecontract.

Verschillen op een rij

 

Basis service

All-in service

ALGEMEEN

Telefonische bereikbaarheid voor ondersteuning  tijdens kantooruren

 √  √

Telefonische bereikbaarheid voor ondersteuning 24 uur per dag/ 365 dagen per jaar

 √  √

Actuele software updates van uw AED kosteloos ingesteld

 √  √

PERDIODIEK

Herinnering periodieke vervangen elektroden / batterij

 √  √

Vervanging van elektroden / batterij

 √  √

Materiaalkosten inbegrepen in servicecontract

 √

BIJ EEN STORING VAN DE AED

Melding van de storing, 24 uur per dag / 365 dagen per jaar

 √  √

Gratis vervangende AED bij reparatie

 √  √

Binnen 36 uur na melding kosteloze reparatie van AED op locatie

 √

NA EEN INZET VAN DE AED

Melding van de inzet, 24 uur per dag / 365 dagen per jaar

 √  √

Binnen 24 uur na inzet kosteloos uitlezen van AED op locatie

  √ 

Binnen 24 uur na inzet kosteloosgebruiksklaar maken van AED (vervangen elektrodes)

 √  √

Binnen 24 uur afspraak voor nazorg na inzet

 √  √

 

Kosten per jaar per AED

€ 50,-

€ 115,-

Alle
AED's
snel in
beeld