Project HartVeilig Leidschendam-Voorburg

Doel

Het doel van dit project is om de gemeente Leidschendam-Voorburg hartveilig te krijgen. Met hartveilig bedoelen we dat binnen de gemeente de reanimatie van een slachtoffer binnen 6 minuten begint. Daarnaast moet ook een AED zo snel mogelijk ter plaatse zijn. 

Plan

Het burgerhulpverleningssysteem Hartveilig Wonen werkt inmiddels naar behoren. Via dit systeem worden burgers opgeroepen om bij een reanimatie naar het adres van het slachtoffer te gaan en de reanimatie te starten. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hartslagnu.nl
Het systeem valt of staat uiteraard met burgers die zich daarvoor aanmelden en AED’s die ingezet kunnen worden. Hier zorgen wij voor, door:

– Opleiden burgers
Sinds 2009 trainen wij via het Rode Kruis Voorburg de inwoners van deze gemeente. Inmiddels zijn ruim 700 burgers getraind in de reanimatievaardigheid en kunnen zij de AED -bedienen. Dit continueren wij uiteraard, hoe meer mensen het kunnen, hoe beter.

– Werving AED’s
Om de kans op overleving na een hartstilstand te vergroten, dient zo snel mogelijk een schok gegeven te worden. Dit kan via een AED (automatische externe defibrillator). De kans dat een schok het hartritme weer hersteld neemt per minuut met 10% af. Daarom is het zo belangrijk dat de AED 24/7 beschikbaar is voor iedereen. Wij hebben binnen de gemeente inmiddels zo’n 35 AED’s buiten kunnen ophangen welke allen via het burgerhulpverleningssysteem HartslagNu beschikbaar kunnen worden gesteld. Wilt u ook in uw wijk een AED? Neem dan contact met ons op, wij zullen u dan verder informeren en kunnen het hele proces voor u implementeren.

Uw hulp

Wij hebben alle hulp en ondersteuning nodig waar mogelijk. Alleen met voldoende financiele middelen en vrijwilligers kunnen wij dit doel bereiken. Helpen kan al door u aan te melden voor een reanimatiecursus. Wilt u ons liever financieel steunen, of wilt u uw AED beschikbaar stellen, wij zijn overal blij mee. Kijk op de pagina Sponsoring hoe u ons kan helpen. 

Eerste succes

Het eerste succes hebben wij al geboekt. Op woensdag 9 juli 2014 is de eerste 24/7 beschikbare AED in Voorburg officieel geopend.

Alle
AED's
snel in
beeld