Groeiend aantal AED’s in Leidschendam-Voorburg

1 feb 2019

Je ziet ze steeds vaker aan de muren hangen. De AED’s. Met het groeiend aantal levensreddende machines wordt een motie vanuit de gemeenteraad uitgevoerd om elk buurtpreventieteam te voorzien van minimaal één Automatische Externe Defibrillator (AED).

Essesteijn heeft er ook één

De wijk Essesteijn heeft sinds januari de eerste openbare AED. Deze is geïnstalleerd aan de hoge flat op de Populierendreef. De plaatsing van deze apparaten wordt verzorgd door de stichting RLT-Nederland in samenwerking met de buurtpreventieteams.

Sneller hulp bij een hartstilstand

De flat aan de Populierendreef heeft 160 appartementen en een paar honderd woningen rondom de flat. Deze kunnen allemaal gebruik maken van de AED. Het geeft een persoon met een hartstilstand een grotere kans om te overleven. ‘Het apparaat is aangemeld bij het landelijke oproepsysteem en kan direct ingezet worden bij een hartstilstand. Het ziet er naar uit dat in de komende maand nog meer AED’s in de buurt worden geplaatst. Samen maken we de wijk veiliger.’, aldus bestuurslid Adrey Caljé van de VvE van de flat.

AED van levensbelang


Een AED is van levensbelang bij een hartstilstand. Het is een draagbaar apparaat dat het hartritme met een elektrische schok kan herstellen. Om te kunnen reanimeren en goed met het apparaat te werken verzorgt RLT Nederland cursussen in Leidschendam-Voorburg. De kosten worden meestal vergoed door de zorgverzekeraars.

Bron: leidschendam-voorburg.tv