De lockdown betekent dat in de praktijk geen bijeenkomsten plaats mogen vinden. Dit geldt ook voor reanimatiecursussen en is in ieder geval tot 19 januari van kracht. Volg onze website voor nieuwe ontwikkelingen.
Vanwege de pandemie en uitbreiding van het virus is afgesproken in Nederland om vanaf heden te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn. Dit voornamelijk ter bescherming van jou als hulpverlener. Hieronder samengevat wat deze richtlijn inhoudt en een handige instructievideo.
Reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn
  • beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet,
  • bedek losjes de mond en neus met een doek of shawl geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies,
  • sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

Bekijk de YouTube video ‘Reanimatie met 2 hulpverleners volgens de COVID-19 richtlijn’